Wil je ook lid worden?

Lidmaatschap van de vereniging


  • Iedere bewoner/inwoner van Kaggevinne of voormalige inwoner kan lid worden/zijn van “De Kaggevrienden”, mits aanvaarding door het bestuur.
  • Vanaf de opstart van de feitelijke vereniging “De Kaggevrienden” op 25 maart 2022 kan een bewoner/inwoner van Kaggevinne of voormalige inwoner zich aanmelden als lid van de vereniging bij het bestuur.
  • Het lidmaatschap kan ten alle tijden door een lid worden opgezegd (schriftelijk of per e-mail).
  • Om de ledenlijst up-to-date te houden zullen de leden aan het begin van het jaar per e-mail gevraagd worden om te bevestigen, dat zij lid wensen te blijven. Zonder bevestiging zal het lidmaatschap uiteindelijk beëindigd worden.
  • Indien een lid niet over een e-mailadres beschikt, zal het lid op een andere manier gecontacteerd worden om voortzetting van het lidmaatschap te bevestigen.